Elvan EMRE, MBA

(Kurucu Ortak)

İstanbul Barosu, 53966

Marka ve Patent Vekili

Eğitim:

  • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  – İşletme Yüksek Lisans (MBA)
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Lisans (L.L.B)

Yabancı Dil: İngilizce

 

Elvan EMRE, SET LEGAL PARTNERS’ın kurucu ortağıdır. Elvan Emre, şirketler hukuku, sigorta hukuku, inşaat hukuku, marka ve patent hukuku ve uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere çeşitli alanlarda yerli ve yabancı şirketlere ve bireylere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Elvan Emre ayrıca yerli ve yabancı Müvekkillerin Sigorta Şirketlerinden almaya hak kazandıkları Araç Değer Kaybı, Vefat Tazminatı, Sakatlık Tazminatı, Bakıcı Gider Tazminatı, İş Kazası Tazminatı, Kasko Hasarları ve diğer tazminatların (Yangın, hırsızlık, makine arızaları ve hasarları vb, nedenler ile;  mesleki mali sorumluluk, hayat poliçesi kapsamında ödenmeyen veya eksik ödenen hasar ve tazminat bedelleri) Sigorta Şirketlerinden kısa süre içinde tahsili konusunda uzman olarak hizmet vermektedir.