İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında aşağıdaki tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz:

İcra takipleri, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları, şikayet davaları, menfi tespit (borçtan kurtulma) ve istirdat (ödenen paranın geri alınması) davaları ve icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinin yetkisine giren tüm davaların takibi ile alacakların tahsili hususunda müvekkillere tüm çözüm yollarının sunulması.

Kadıköy’de bulunan büromuzu arayarak veya [email protected] adresine mail göndererek her türlü İcra ve İflas Hukuku sorularınızı danışabilirsiniz.